Kringhuis Lumine

Een lichtpunt voor kinderen in extreme armoede

Opgehaald

30
6% bereikt van het totaalbedrag € 500

Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.